Cursos de Primers Auxilis

formacion primeros auxilios Cursos de Primers Auxilis

Per què és important aprendre Primers Auxilis?

Cadascú de nosaltres i les persones amb qui convivim el dia a dia, ja sigui en l’àmbit familiar, laboral o social, estem exposats a poder patir accidents o malalties, que en la fase més greu, podem necessitar una acció immediata per evitar que el nostre estat empitjori fins l’arribada dels serveis d’emergències, fins i tot en alguns casos greus, la vida de qui pateix l’accident o malaltia dependrà de que, qui estigui al seu costat, sàpiga actuar d’una forma ràpida i correcta.

Curs de primers auxilis per a empreses

Curs de primers auxilis per a escoles

L’objectiu d’aprendre Primers Auxilis

L’objectiu dels cursos de primers auxilis que impartim a CuraSana, és principalment que l’alumne adquireixi els coneixements necessaris per poder afrontar situacions imprevistes que necessiten l’actuació de les persones que estan al costat d’una víctima per salvar la vida o per evitar l’empitjorament del seu pronòstic.

Com són les formacions de Primers Auxilis

Els nostres cursos estan orientats en l’aprenentatge dels conceptes útils i importants en primers auxilis, amb sessions pràctiques i dinàmiques, que transmeten, mitjançant professionals en actiu, la informació necessària perquè els coneixements i les habilitats siguin fàcils de recordar quan la situació ho requereixi.

Qui és el formador de primers auxilis?

Els nostres Instructors són professionals de la salut que segueixen en actiu

Els nostres formadors són persones apassionades per la seva professió, són infermers, metges, pediatres i tècnics en emergències. Són professionals entusiastes per transmetre coneixements sanitaris a la població no sanitària ja que estan convençuts que l’atenció a una víctima comença per la primera persona que la pugui atendre. Formar a la població en primers auxilis pot millorar al pronòstic de la víctima.

Els primers auxilis no substitueixen, en cap cas, la visita a un centre sanitari i la feina dels professionals de la salut. L’objectiu és estabilitzar lesions, evitar en la mesura del possible el seu empitjorament i, en els casos més greus, procurar el manteniment de la vida.

Temari dels nostres cursos de Primers Auxilis

El temari de les nostres formacions està fet a mida pels nostres clients, focalitzat en la importància dels riscos del sector i de cada client en concret. Analitzem els riscos amb criteri de gravetat i de freqüència per proposar als nostres clients el temari més apropiat en funció del personal a formar, de les hores disponibles i de la profunditat desitjada. Els primers auxilis engloben el tractament de lesions, com ferides, cremades, contusions, traumatismes… així com la realització de maniobres de reanimació cardíaca. Saber actuar correctament en cas de petites lesions, tot i ser normalment de poca o moderada gravetat, és important per evitar el seu empitjorament. Són lesions recurrents, habituals, i sovint cal desmentir o corregir tractaments casolans que poden empitjorar el pronòstic de la mateixa lesió. D’altra banda, saber què cal fer en casos greus, tot i que és molt poc habitual que ens hi puguem trobar en aquesta situació, serà bàsic perquè la persona afectada pugui sobreviure. Una aturada cardíaca no es resoldrà mai si qui la presencia o qui estigui a prop no sap com actuar. Moltes vegades s’acostuma a tenir por de poder provocar algun mal o pensar que es requereixen coneixements molt tècnics. El Suport Vital Bàsic s’ha simplificat molt en els últims anys, no només fent més fàcil la seva maniobra i evitant que s’oblidi amb el pas del temps, sinó que elimina la possibilitat de fer cap dany. Salvar vides passa per saber què fer, no per no fer-ho o per l’històric “no tocar”. L’ objectiu principal dels nostres cursos és dotar a l’alumne dels coneixements necessaris sense un excés d’informació tècnica perquè d’aquesta manera l’alumne interioritzi els conceptes bàsics i importants i que donin seguretat i tranquil·litat en cas de que s’hagi d’ actuar. Una actuació serena farà que les accions que es desenvolupin siguin les correctes i la víctima se sentirà més segura i més ben atesa.

Quant dura un curs de Primers Auxilis?

Un cop seleccionades les persones que volem formar així com el temari més adient, és el moment de plantejar-nos la durada de la formació tenint en compte que en totes les formacions hi ha un mix de teoria i pràctica, no només individual sinó incorporant el treball en equip dels primers actuants que comparteixen horari laboral i que en cas d’un accident puguin treballar junts. Podem realitzar formacions monogràfiques entre 2h a 5h amb pràctiques incloses, en aules o “in situ” així com formacions de temari més ampli, d’una forma molt bàsica a partir de 3 hores o ampliant els coneixements que es vulguin aprofundir amb mes hores de formació arribant fins a les 50 hores de formació (equivalent al curs d’Assistència Sanitària Immediata).

Hem de tenir coneixements previs per assistir a un curs de Primers Auxilis?

No són necessaris els coneixements previs sanitaris per poder assistir a un curs de Primers Auxilis ja que en cada curs ens adaptem a la formació anterior dels nostres alumnes. Els cursos de primers auxilis són coneixements bàsics adaptats per qualsevol persona de qualsevol disciplina hi que tingui interès en poder ajudar als que l’envolten en cas que sigui necessari.

A qui van dirigits els cursos de Primers Auxilis?

Les formacions de primers auxilis van dirigides a totes aquells ciutadans que comparteixen espai i temps amb altres persones, ja que la seva actuació en cas d’un accident pot ser decisiva per a la vida de la gent que els envolta.

bricks 2181920 1920 1 Cursos de Primers Auxilis

Formacions en Primers Auxilis realitzades a mida.

Analitzant els riscos associats a cada empresa i sector, donem resposta a les necessitats concretes de cada client.

Adaptem els temaris i la durada als objectius marcats.

Formem des de la base de l’experiència en emergències, donant les pautes bàsiques per entendre l’origen de l’emergència i per entendre com resoldre-la de la manera més eficient.

Entre els nostres alumnes hi ha Directors Generals i Directors d’Àrea, així com Pares i Mares de família, mestres d’escola, estudiants de Primària, Secundària i Batxillerat, així com treballadors del sector industrial i serveis. Treballem per a tots els sectors i ens adaptem al nivell previ dels alumnes.


CURSOS DE PRIMERS AUXILIS PER EMPRESES

interior 2591367 1920 320x213 Cursos de Primers Auxilis

Formació de Primers Auxilis per als Equips de Primers Auxilis (EPA) formem als Equips de Primers Auxilis de les empreses perquè puguin donar resposta d’una manera efectiva i eficient, a qualsevol emergència que es pugui donar a l’Empresa, analitzant prèviament els riscos associats a la seva activitat empresarial.

eye shower 2238525 1920 320x213 Cursos de Primers Auxilis

Simulacres. Dissenyem simulacres de primers auxilis per preparar els equips EPA perquè siguin capaços d’aplicar els protocols d’actuació sota la pressió de l’emergència que experimenten com a real.

forklift 835340 1920 320x213 Cursos de Primers Auxilis

Formacions focus. Preparem sessions específiques per tractar en profunditat emergències concretes que per la seva probabilitat o risc preocupen especialment a l’empresa.CURSOS DE PRIMERS AUXILIS PER ESCOLES

classroom 2093744 1920 320x229 Cursos de Primers Auxilis

Formem als Mestres per poder atendre qualsevol emergència que es pugui donar a l’Escola. Han de conèixer els riscos associats als alumnes i com resoldre’ls de la manera més eficaç.

Formem als Alumnes perquè puguin resoldre una emergència sanitària.

hands 2847508 1920 320x213 Cursos de Primers Auxilis

PROGRAMA 6-18 DE PRIMERS AUXILIS

Programa de formació bàsica integral en primers auxilis per escoles, iniciant-se a primària i acabant a Batxillerat.

Metodologia: Mètode del Cas

Opció Integral: Formem tots els cicles.

Opció Tutoritzada: Formem als mestres perquè siguin ells els que imparteixin el temari als alumnes en cada cicle, facilitant-los les eines necessàries.FORMACIÓ DE PRIMERS AUXILIS PER LES AMPES

family 1784371 1920 320x213 Cursos de Primers Auxilis

Formem Pares i Mares perquè puguin actuar correctament en aquelles emergències que puguin haver-hi a la llar o al carrer i perquè puguin transmetre als seus fills les bones pràctiques en incidències menors.FORMACIÓ DE PRIMERS AUXILIS PER FAMÍLIES I PARTICULARS

family 3043408 1920 320x213 Cursos de Primers Auxilis

EL PEDIATRA A CASA

Formem Famílies per entendre i conviure amb patologies a casa.La nostra Aplicació

A CuraSana hem creat una eina per donar seguretat a l’usuari quan es troba davant d’una emergència sanitària . Si dubtes dels passos a seguir, pots consultar la nostra aplicació en qualsevol moment i lloc des d’on et trobis, ja que no necessita connexió a internet, així que tot el contingut el tens a la teva disposició de manera immediata .

Els protocols d’actuació us guiaran fins a la resolució de l’emergència i si teniu temps i voleu aprendre més, podreu llegir els nostres consells i explicacions.


Demana el teu codi de descàrrega
curasana app movil Cursos de Primers Auxilis
curasana-logo-white

A Curasana dediquem els nostres esforços als Primers Auxilis i a la Cardioprotecció.
Curasana neix de la Sensibilitat pels Primers Auxilis així com de la Responsabilitat Social.