Cardioprotecció

Cardioprotecció d’espais

A CuraSana som conscients de la importància de la cardioprotecció d’espais ja que dependrà la vida d’aquelles persones que poden patir una cardiopatia isquèmica. A Europa aquest tipus de cardiopaties suposen el 60% de les morts sobtades.

Només hem de veure la Cadena de Supervivència per saber que la desfibril·lació és una peça imprescindible, i que el temps és un factor clau.

cadena 320x93 Cardioprotecció

Per això a CuraSana t’oferim el nostre Programa Integral de Cardioprotecció que inclou tot el necessari perquè el teu espai estigui cardioprotegit, ens encarreguem de tot perquè el client no hagi de preocupar-se per res.

Què inclou el Programa de Cardioprotecció Integral?

  • Auditoria Inicial.
  • Disseny de l’espai cardioprotegit.
  • Assessorament en Comunicació Interna i Externa de la Cardioprotecció.
  • Subministrament del material: desfibril·lador, cabina/suport, fungibles segons normativa.
  • Senyalització.
  • Formació DESA + SVB segons normativa i Gestió de la Bonificació del curs.
  • Assistència i Manteniment.
  • Obtenció de Certificats i Inscripció en Registres.
  • Acompanyament.

LogoCol Cardioprotecció

Cardioprotecció per empreses

Desfibriladores, señalética y formación a empleados

La Cardioprotecció de les instal·lacions de l’empresa per garantir l’atenció immediata a la víctima, és un aspecte essencial per la supervivència. Ens encarreguem de tot el procés, des del disseny inicial, assessorament, lliurament de material adequat a cada tipologia de client, senyal-ètica, formació en Suport Vital Bàsic i Desfibril·lador, alta i registre del desfibril·lador i certificació del personal format segons normativa vigent en cada Comunitat Autònoma, comunicació, manteniment i acompanyament.

cardioproteccion empresas Cardioprotecció


Desfibril·ladors per col·legis i universitats

Cardioprotecció de centres educatius

La cardioprotecció de centres educatius com escoles o universitats és molt important. En aquests centres es concentra una gran densitat de població i per més que sigui jove continua existint el risc per mort sobtada o parada cardiopulmonar. La instal·lació de desfibril·ladors és essencial ja que reduir el temps que passa després d’una parada cardíaca és vital. Cada minut que passa redueix en un 10% la possibilitat de sobreviure. La cardioprotecció de les instal·lacions dels centres educatius per garantir l’atenció immediata a la víctima, és un aspecte essencial per la cadena de la supervivència. Ens encarreguem de tot el procés, des del disseny inicial, assessorament, lliurament de material adequat a cada tipologia de centre, senyalètica, formació en Suport Vital Bàsic i Desfibril·lador, alta del desfibril·lador i certificació del personal format segons normativa vigent en cada Comunitat Autònoma, comunicació, manteniment i acompanyament.


Desfibril·ladors en pobles i ciutats

Cardioprotecció d’espais públics

Les cardiopaties representen el principal motiu de defunció a Europa molt per sobre dels accidents de trànsit i això les converteix en un problema de salut pública. És per això que a Curasana creiem necessària la Cardioprotecció d’espais públics (mercats, centres esportius, escoles, centres per a gent gran, ajuntaments, places, etc.) . Lluny de deixar recaure tota la responsabilitat sobre el sector privat, els agents socials públics s’han d’implicar també. Ens encarreguem de tot el procés, des del disseny inicial, assessorament, lliurament de material adequat a cada tipologia de client, senyal-ètica, formació en Suport Vital Bàsic i Desfibril·lador, alta del desfibril·lador i certificació del personal format segons normativa vigent en cada Comunitat Autònoma, comunicació, manteniment i acompanyament.Productes de Cardioprotecció

curasana-logo-white

A Curasana dediquem els nostres esforços als Primers Auxilis i a la Cardioprotecció.
Curasana neix de la Sensibilitat pels Primers Auxilis així com de la Responsabilitat Social.