Què es un desfibril·lador y per què es tan important?

29 setembre, 2021
que-es-desfibrilador-1200x800.jpg

¿Què es un desfibril·lador?

Un desfibril·lador és un equip electrònic que serveix per restablir el ritme cardíac normal mitjançant l’aplicació d’una descàrrega elèctrica. El desfibril·lador actua quant el cor comença a fibril·lar per tornar-lo al seu ritme cardíac habitual. Trobem diferents tipus de desfibril·lador, externs, implantables, manuals, automàtics… En el cas dels DESA (Desfibril·lador extern semiautomàtic), van acompanyats per un estoig protector i una cabina per resguardar-los, i estan senyalitzats amb un cartell desfibril·lador de color verd molt visual que indica la localització d’aquest. En trobar-se en molts casos en llocs públics és essencial poder localitzar-los el més ràpid possible en cas de necessitar-se’n l’ús.

Com funciona un desfibril·lador extern semiautomàtic?

El primer pas és localitzar i anar a buscar el desfibril·lador a la cabina corresponent, que ha d’estar senyalitzada amb un cartell de desfibril·lador de color verd amb les sigles DESA i un símbol amb un cor. Un cop el tinguem a les nostres mans ens dirigim cap al lloc on es trobi la víctima a qui se li ha d’estar realitzant les maniobres de RCP. En segon lloc posem en marxa el desfibril·lador mitjançant el botó d’encesa en cas de ser necessari i mentre s’estan realitzant les maniobres corresponents col·locarem els elèctrodes al pit nu i rasurat (si cal) del pacient seguint les instruccions que indicarà el propi desfibril·lador, un a la part dreta del tòrax sota la clavícula, i el segon, a la part esquerra, sota el pit, a la zona de les costelles. Arribats a aquest punt hem de deixar d’aplicar les maniobres de RCP, una cosa que el mateix desfibril·lador ens indicarà i aquest de forma automàtica analitzarà el ritme cardíac de la víctima. A partir d’aquest punt el desfibril·lador ens indicarà si hem d’ aplicar una descàrrega, la qual cosa es realitzarà mitjançant el botó de descàrrega que hi ha en el propi desfibril·lador o bé hem de seguir amb les maniobres RCP. El desfibril·lador ens anirà donant instruccions de forma periòdica mentre no arriben els serveis d’emergència i si hem de continuar amb les maniobres o ha d’aplicar mes descàrregues. És molt important seguir amb les tècniques de reanimació fins a recuperar la normalitat de la víctima o fins l’arribada dels serveis d’emergència.

El desfibril·lador ens anirà donant instruccions de forma periòdica mentre no arriben els serveis d’emergència i si hem de continuar amb les maniobres o ha d’aplicar mes descàrregues. És molt important seguir amb les tècniques de reanimació fins a recuperar la normalitat de la víctima o fins l’arribada dels serveis d’emergència.

Tipus de desfibril·lador

Manuals: Aquest tipus de desfibril·ladors només pot ser usat per personal sanitari format i qualificat donada la seva complexitat.

 

Automàtics o DEA:

Tipus de desfibril·lador Es tracta dels primers desfibril·ladors externs que van començar a utilitzar-se. Aquests tipus de desfibril·ladors apliquen la descàrrega passi el que passi al seu voltant, la qual cosa resulta molt perillosa per a la persona que assisteix a la víctima. Cada vegada estan més en desús per aquest aspecte, però la seva terminologia DEA es continua utilitzant, ja que eren els únics desfibril·ladors externs utilitzats antigament.

Semiautomàtics:

Es tracta d’un tipus de desfibril·ladors d’ús públic, són dispositius que requereixen poca capacitació per la seva utilització per part de l’usuari. L’aparell ens va indicant els passos a seguir mitjançant instruccions sonores i visuals. El desfibril·lador semiautomàtic realitza un diagnòstic del ritme cardíac i va donant informació de com actuar en funció d’aquest. És un tipus de desfibril·lador que és capaç de realitzar diverses descàrregues segons l’estat del pacient. És de fàcil funcionament i pot ser utilitzat per qualsevol persona que hagi rebut una formació bàsica prèvia. Els DESA tenen una forma quadricular, generalment disposen dels següents elements: Botó d’ encesa, elèctrodes, mitjançant els quals s’aplicaran les descàrregues, instruccions visuals de com procedir en el seu ús; un altaveu que facilitarà instruccions per al seu ús i un botó per aplicar la descàrrega quant ens ho indiqui. Actualment podem trobar aquests tipus de desfibril·ladors semiautomàtics en empreses, aeroports, col·legis, museus o llocs de gran aforament. La seva nomenclatura és DESA, tot i que moltes vegades s’utilitza l’antiga de DEA.

Desfibril·lador automàtic implantable:

Hi ha un altre tipus de desfibril·lador automàtic que és el DAI, el desfibril·lador automàtic implantable és un dispositiu que pot implantar-se a l’interior del cos i capaç de realitzar una desfibril·lació de forma automàtica.

Monofàsics:

Són aquells desfibril·ladors que utilitzen una corrent en una sola direcció, això implica una alta descàrrega en tres xocs de 200, 300 i 360 joules.

Bifàsics:

Els desfibril·ladors bifàsics efectuen una corrent doble, és a dir, canvia de polaritat durant el xoc. Aquests desfibril·ladors administren un total de 3 xocs, però a diferència dels desfibril·ladors monofàsics, aquests xocs són els tres uniformes amb una energia de 150 joules. Els desfibril·ladors bifàsics compten amb una tecnologia més avançada que permet més control i un menor dany miocardíac. Aquests desfibril·ladors són més eficaços i tenen una menor despesa en energia. A banda dels diferents tipus de desfibril·lador també trobem diferents tipus de cabines. Les cabines són les caixes on es guarden els DESA (Desfibril·lador extern semiautomàtic) per evitar que es malmetin i protegir-los en estar a l’exterior. Podem trobar cabines amb alarma d’obertura, completament tancades i protegides o parcialment segellades per a un accés més fàcil. També podem trobar cabines geo localitzades i amb avís als serveis d’emergència amb un telèfon que contacta amb el 112 quan aquest ha de ser utilitzat.

Com fer servir un desfibril·lador en cas d’emergència?

Tres passos fonamentals en el cas de trobar-te davant d’una situació que impliqui la possible necessitat d’un desfibril·lador semiautomàtic:

  1. Protegir
  2. Avisar
  3. Socórrer

Un cop la víctima estigui protegida i algú li estigui practicant la RCP, (Reanimació Cardiopulmonar) avisarem al 112 mentre anem a buscar el desfibril·lador. Com estan identificats els DESA? (desfibril·lador semiautomàtic) Tots els desfibril·ladors públics han d’estar senyalitzats amb un cartell verd amb les sigles DEA o DESA i un cor. Un cop tenim el desfibril·lador a les nostres mans el portarem fins al lloc on hi hagi la víctima. Quant arribi el desfibril·lador al mateix lloc on hi ha la víctima, procedirem al seu ús, mentre una altra persona segueix practicant la RCP, obrim l’estoig i col·loquem els pegats (elèctrodes) al pit del pacient seguint les instruccions que ens dona el propi desfibril·lador. El pit de la víctima ha d’estar nu, en el cas de trobar-nos pèls al pit de la víctima hauríem de fer servir el KIT RCP, adjunt al DESA, on trobarem una rasuradora tipus maquineta d’afaitar que ens permetrà eliminar els pèls del pit de la víctima, en cas de no poder despullar el pacient dins del KIT RCP també trobarem unes tisores per tallar la roba. Podem trobar-nos davant d’una situació la qual mai abans hàgim hagut d’afrontar, però hem de mantenir la calma atès que el propi desfibril·lador ens ha d’indicar en tot moment el que cal fer, fins i tot amb la RCP. Un cop estiguin els elèctrodes enganxats al pit, el desfibril·lador ens indicarà com procedir. En primer lloc, haurem de separar-nos de la víctima perquè aquest pugui realitzar un anàlisi del ritme cardíac. En segon lloc, el desfibril·lador ens indicarà si hem de seguir amb la RCP o procedirà a realitzar una descàrrega. És molt important recordar que només en cas que el desfibril·lador detecti que la descàrrega sigui necessària aquesta es realitzarà. Arribats a aquest punt haurem de seguir les indicacions del desfibril·lador fins que arribin els serveis d’emergència.

Podem resumir que els desfibril·ladors semiautomàtics que estan exposats al públic són d’ús fàcil i donen unes instruccions clares i constants a la persona que l’ha de fer servir.

Quin preu té un desfibril·lador?

Els desfibril·ladors es poden comprar, llogar o bé fer un rènting. Si vols saber el preu d’un desfibril·lador, contacta amb nosaltres i et farem un estudi gratuït. Des de CuraSana cobrim tots aquests serveis de forma integral amb assessorament i adaptació dels espais per a la cardioprotecció. Troba el teu desfibril·lador al millor preu i amb el millor servei.

Quina normativa hi ha sobre els desfibril·ladors?

En relació a la normativa vigent, existeix una normativa en funció de cada comunitat autònoma, aquesta s’ encarrega de regularitzar i normalitzar l’ús dels desfibril·ladors en espais cardioprotegits així com els processos de formació requerits per al seu ús.

curasana-logo-white

A Curasana dediquem els nostres esforços als Primers Auxilis i a la Cardioprotecció.
Curasana neix de la Sensibilitat pels Primers Auxilis així com de la Responsabilitat Social.